fbpx
Solceller för lantbrukare​

Med stora takytor och hög elförbrukning har lantbruk ofta utmärkta förutsättningar för solceller. Möjligheten till större solcellsanläggningar innebär skalfördelar som gör att priset per installerad kW blir lägre och de ekonomiska fördelarna blir högre. Samtidigt har många lantbruk hög elförbrukning under sommaren, vilket är den period då solcellerna producerar som mest.

Fördelarna med solceller på lantbruk

Minska verksamhetens elkostnader 

En solcellsanläggning är en attraktivt investering då den reducerar elkostnaderna i många år framöver. Potentialen för en större solcellsanläggning medför en lägre investeringskostnad per installerad kW och därmed en kortare återbetalningstid. 

Lägre beroende av köpt el 

Många lantbruk har generellt en hög elförbrukning under sommarhalvåret, vilket sammanfaller med den period då solceller producerar som mest el. Det innebär att en större del av den egenproducerade elen kan användas för eget bruk. Detta minskar även känsligheten för svängningar i elpriset.

En starkare miljöprofil​

En solcellsanläggning på en jordbruksfastighet stärker verksamhetens miljöprofil och utgör en konkurrensfördel. Solcellerna producerar 100% förnyelsebar el och med en hög andel egenanvändande minskar det lantbrukets klimatpåverkan.

Övrig information för lantbrukare

När du som lantbrukare investerar i solceller kan du ansöka om ett investeringsstöd om 20% på investeringskostnaden. Denna ansökan måste genomföras innan ni anlitar ett företag för projektering och installation. Dessutom måste företaget vara registrerat för F-skattesedel. Fråga oss så berättar vi mer. 

Som lantbrukare med solceller kan man bli en så kallad mikroproducent, vilket ger er möjligheten att få en skattereduktion om 60 öre per såld kWh. Fråga oss eller läs mer om vad som krävs för att bli mikroproducent här.

Som producent av förnybar el kan du få elcertifikat för den solel du genererar. Dessa kan du sedan sälja för att öka intäkten från din solcellsanläggning. 

Trygghet och Säkerhet

Att din solcellsanläggning installeras korrekt är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart och säkert ägande. Därför följer vi alltid regelverk, föreskrifter och branschstandarder för installation av nätanslutna solcellsanläggningar. 

Samtliga produkter är CE-märkta i enlighet med EU-direktiv och har en svensk bruks- och säkerhetsanvisning.  Vi följer Länsförsäkringars krav och rekommendationer för solcellsanläggningar.  

Montage och installation av solcellsanläggningen utförs av Solaritets erfarna samarbetspartners. Montage följer Boverkets Byggregler för taksäkerhet och Taksäkerhetskommitténs Branschstandarder för taksäkerhet. Elinstallationen följer Elsäkerhetsverkets regelverk och elinstallationsföretaget innehar registrering för produktionsanläggningar hos Elsäkerhetsverket. Samtlig personal som utför elinstallationsarbete i samband med installationen finns registrerade i Elsäkerhetsföretagets egenkontrollprogram.    

Vid färdigställande av solcellsanläggningen överlämnas bland annat följande dokumentation: systemmanual, drift- och underhållsrutiner, svensk bruks- och säkerhetsanvisningar, produktfaktablad och garantier, kopplingsschema och användarmanual för systemets växelriktare. 

Intresseanmälan

Fyll i en kort intresseanmälan så kommer vi kontakta dig inom kort för en kostnadsfri rådgivning. ​