fbpx
Solceller för företag​​ och bostadsrättsföreningar

Solceller för företag

Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företag har mycket att vinna på att installera solceller. De äger ofta sina fastigheter långsiktigt och har därför möjligheten att utnyttja solcellsanläggningen under hela dess livstid.

Fördelar med solceller på företag och bostadsrättsföreningar

Minska verksamhetens elkostnader 

En solcellanläggning är en attraktivt investering då det reducerar elkostnaderna i många år framöver. Potentialen för en större solcellsanläggning medför en lägre investeringskostnad per installerad kW.

Lägre beroende av köpt el 

Mycket tyder på elpriserna kommer fortsätta att stiga i framtiden. Med en solcellsanläggning minskar ni ert beroende av köpt el och därmed även känsligheten för framtida svängningar i elpriset.

En starkare miljöprofil​

En solcellsanläggning på en fastighet stärker föreningens eller företagets miljöprofil och utgör en betydande konkurrensfördel. Solcellerna producerar 100% förnyelsebar el och med en hög andel egenanvändande minskar företagets klimatpåverkan.

Övrig information

När du som lantbrukare investerar i solceller kan du ansöka om ett investeringsstöd om 20% på investeringskostnaden. Denna ansökan måste genomföras innan ni anlitar ett företag för projektering och installation. Dessutom måste företaget vara registrerat för F-skattesedel. Fråga oss så berättar vi mer.

Som lantbrukare med solceller kan man bli en så kallad mikroproducent, vilket ger er möjligheten att få en skattereduktion om 60 öre per såld kWh. Fråga oss eller läs mer om vad som krävs för att bli mikroproducent här.

Som producent av förnybar el kan du få elcertifikat för den solel du genererar. Dessa kan du sedan sälja för att öka intäkten från din solcellsanläggning.

Vid installation säkerställer vi att solcellsanläggningen möter ditt försäkringsbolags föreskrifter och krav på en korrekt utförd installation.

Intresseanmälan

Fyll i en kort intresseanmälan så kommer vi kontakta dig inom kort för en kostnadsfri rådgivning. ​