fbpx
Så fungerar solceller

Att äga solceller

En vanlig missuppfattning är att Sverige har för låg solinstrålning för att det ska vara lönsamt att installera solceller. Så är inte fallet! Sverige har nämligen en solinstrålning jämförbar med norra Tyskland, det land som är världsledande inom solceller. Solinstrålningen i Sverige kan uppskattas vara 800-1100 watt per kvadratmeter, vilket är mer än tillräckligt för att solceller ska omvandla solens energi till solel.

Solcellsanläggningens unika läge avgör förutsättningarna för produktion av solel. Här spelar bland annat dess geografiska läge, väderstreck och lutning stor roll. Optimala förhållanden brukar anses vara en sydlig riktning med 20-50 graders lutning. Även en östlig/västlig anläggning fungerar mycket bra då den producerar mer solel tidigt och/eller senare på dagen då vår elförbrukning generellt är högre. Platta tak erbjuder också bra förhållanden för en solcellsanläggning då man själv kan bestämma solcellernas riktning, samtidigt som man monterar dem på en lutande ställning.

En solcellsanläggningen har inga rörliga delar och är därmed nästintill underhållsfri. Det svenska klimatet bjuder på gott om regn och snö, vilket innebär naturlig rengöring av solcellerna och det krävs därför sällan manuell rengöring. Dessutom smälter snön och glider av lättare från solceller än från exempelvis ett tegel- eller papptak, vilket möjliggör solel även under vintertid.

Solpanelerna vi erbjuder har en produktgaranti på 10 år och en så kallad effektgaranti på minst 25 år. Det förstnämnda ger en trygghet gentemot fabrikationsfel och den senare säkerställer att solpanelerna inte tappar för mycket effekt över tid. En solcellsanläggning har en förväntad livstid på över 30 år.

Solceller bild

Så fungerar solceller

Solceller omvandlar solens energi till elektrisk energi, eller solel. När solen träffar solcellerna uppstår en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida. Genom att koppla en ledning mellan fram- och baksidan bildas i sin tur en ström, en s.k. likström. För att elen ska kunna användas i fastigheten leds likströmmen till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström. Växelriktaren placeras ofta i samband med fastighetens elcentral, men kan även sitta utomhus.

Den del av solelen som inte används i fastigheten matas ut på elnätet så att någon annan kan använda den, för vilket du får betalt.

Intresseanmälan

Fyll i en kort intresseanmälan så kommer vi kontakta dig inom kort för en kostnadsfri rådgivning. ​