fbpx

Solceller till företag.

Start
Fördelar med solceller
Mikroproducent
Intresseanmälan

Fördelarna med solceller är många.

Företag, lantbruk och bostadsrättsföreningar har mycket att vinna på att installera solceller. Fastigheterna ägs allt som oftast långsiktigt. Takytorna är stora och elförbrukningen höga. Det är med andra ord fantastiska förutsättningar för att minska klimatavtrycket och öka kostnadsbesparingarna. Vi erbjuder kompletta solcellsanläggningar som vi skräddarsyr just efter företaget och fastighetens behov. Som sagt vi är lokala och installerar solceller i Uppsala län med omnejd.

Minska verksamhetens elkostnader.

En solcellanläggning är en attraktivt investering då det reducerar elkostnaderna i många år framöver. Potentialen för en större solcellsanläggning medför en lägre investeringskostnad per installerad kW.

Lägre beroende av köpt el.

Mycket tyder på elpriserna kommer fortsätta att stiga i framtiden. Med en solcellsanläggning minskar ni ert beroende av köpt el och därmed även känsligheten för framtida svängningar i elpriset.

En starkare miljöprofil​.

En solcellsanläggning på en fastighet stärker föreningens eller företagets miljöprofil och utgör en betydande konkurrensfördel. Solcellerna producerar 100% förnyelsebar el och med en hög andel egenanvändande minskar företagets klimatpåverkan.

Mikroproducent.

När du installerar solceller kan du bli en så kallad mikroproducent, vilket ger dig möjligheten att få en skattereduktion om 60 öre per såld kWh.

Som mikroproducent behöver du uppfylla dessa krav:

  • Du ska framställa förnybar el samt anmäla detta till ditt elnätsföretag
  • Inmatning till och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, och
  • anslutningspunkten har en säkring om högst 100 ampere.

Vid installation säkerställer vi att solcellsanläggningen möter ditt försäkringsbolags föreskrifter och krav på en korrekt utförd installation.

Avkastning solceller

Referensbilder på genomförda projekt.

Intresseanmälan

Fyll i en kort intresseanmälan så kommer vi kontakta dig inom kort för en kostnadsfri rådgivning. ​