fbpx

Solceller för villa.

Start
Solceller för villa
Vår process
Såhär fungerar solceller
Intresseanmälan

Ekonomiskt.

Minskat klimatavtryck.

Ökat värde på fastigheten.

Solceller till ditt tak.

solceller villa

Solceller till ditt tak.

I Sverige vi en absolut tillräcklig solinstrålning för solceller och många tak med mycket goda förutsättningar. Med rätt förutsättningar kan du komma ner till en återbetalningstid en bra bit under 10 år. 

De faktorer som påverkar produktionen mest är:

  • Tillgänglig takyta

  • Takets lutning

  • Väderstreck

  • Skuggning
När vi kommer ut på ett kostnadsfritt hembesök till dig ingår en grundlig projektering där vi noggrant undersöker förutsättningarna. Vi kan därefter lämna en så exakt offert som möjligt där vi samtidigt kan lova dig att inga extra kostnader tillkommer.
solceller villa

Kundresan från start till mål

Vår process.

Personligt hembesök

Vi börjar med ett personligt hembesök för att träffa dig och undersöka fastighetens förutsättning för solceller.

Offert och erbjudande

Utifrån underlaget från hembesöket designar vi din skräddarsydda solcellsanläggning och tar fram en komplett offert. 

Beställning och administration

Vi bokar en tid för leverans och installation av anläggningen samt hjälper till med all administration.

Installation av anläggningen

Material levereras och våra installatörer genomför installationen, vilket vanligtvis tar 2-4 dagar. 

Produktion av 100% förnyelsebar solel

Du producerar din egen solel i över 30 år! 

Så här fungerar solceller.

Solceller bild

Solceller omvandlar solens energi till elektrisk energi, eller solel. När solen träffar solcellerna uppstår en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida. Genom att koppla en ledning mellan fram- och baksidan bildas i sin tur en ström, en s.k. likström. För att elen ska kunna användas i fastigheten leds likströmmen till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström. Växelriktaren placeras ofta i närheten av fastighetens elcentral, men kan även sitta utomhus. Den del av solelen som inte används i fastigheten matas ut på elnätet så att någon annan kan använda den, för vilket du får betalt.

Solceller bild

Intresseanmälan

Fyll i en kort intresseanmälan så kommer vi kontakta dig inom kort för en kostnadsfri rådgivning. ​