fbpx

Vanliga frågor.

Solceller

Solceller omvandlar solens energi till elektrisk energi, eller solel. När solen träffar solcellerna uppstår en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida. Genom att koppla en ledning mellan fram- och baksidan bildas i sin tur en ström, en s.k. likström. För att elen ska kunna användas i fastigheten leds likströmmen ner till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström som i sin tur kan användas i fastigheten eller säljas ut på elnätet. ​

En vanlig missuppfattning är att Sverige har för låg solinstrålning för att det ska vara lönsamt att installera solceller. Så är inte fallet! Sverige har nämligen en solinstrålning jämförbar med norra Tyskland, det land som är världsledande inom solceller. En tumregel är att en solcellsanläggning i Sverige har en årsproduktion på 800-1100 kWh per installerad kW.

Under vinterhalvåret är solinstrålningen begränsad till följd av färre soltimmar och periodvis pga snö. Däremot smälter snön och glider lättare av från solceller än från exempelvis ett tegel- eller papptak, vilket möjliggör viss produktion även under vintertid. 

Begreppen solcell och solpanel används ofta synonymt, men det är inte helt rätt. Det är solcellen som omvandlar solens energi till solel, däremot genererar en enskild solcell för lite energi för att omvandla solen energi effektivt till elektricitet. Därför seriekopplas, vanligtvis 60 solceller, i en solpanel. Det är solcellerna som utgör det klassiska rutmönstret vi ofta ser på våra solpaneler. Solfångare producerar varmvatten direkt, som sedan kan användas i duschen eller till uppvärmning av poolen.

Ekonomi och lönsamhet

Att investera i solceller är mer än en insats för miljön, det är även skonsamt för din plånbok. Den solel som du använder i den egna fastigheten minskar behovet av köpt el och sänker din elräkning. Samtidigt minskar det din känslighet mot svängningar i elpriset. Den andel som du inte använder själv säljs ut på elnätet och blir en intäkt för dig som solcellsägare.

Lönsamheten beror på flera olika faktorer bland annat aktuella bidrag, framtida elpriser samt storleken och produktionen på din anläggning. En villainstallation har uppskattningsvis en återbetalningstid på 8-12 år och kan väntas leverera en årlig avkastning på ca 5-10%. Dessutom har studier visat att solceller ökar värdet på din fastighet vid en eventuell försäljning.

Som mikroproducent av solel har du rätt till skattereduktion för de kilowattimmar (kWh) du matar ut på elnätet. Du kan få skattereduktion för högst det antal kWh du köpt och för högst 30 000 kWh per kalenderår. Skattereduktionen är 60 öre/kWh och kan därmed uppgå till högst 18 000 kr per kalenderår och dras av på din deklaration. Reglerna för skattereduktion är likgiltiga för såväl privata hushåll och företag.

Läs mer om skattereduktion hos skatteverket här.

Förutsättningar för solceller

Solceller passar på de allra flesta tak. Dessa tumregler gäller generellt:

  • Det krävs ca 6 kvm per installerad kW. En förutsättning att inte en för stor del av ytan är skuggad av till exempel andra byggnader eller träd. Mindre skuggor från skorstenar eller flaggstänger är sällan ett problem och går att ta hänsyn till i utformningen av anläggningen.
  • Optimalt är takytan i sydlig, sydvästlig eller sydostligt riktning, men även västliga och östliga ytor kan fungera bra.
  • Taket har en lutning på 20-50 grader, optimal lutning är 35 grader. Även andra lutningar fungerar och på platta tak kan solcellerna monteras på en lutande ställning.

Är du osäker på om ditt tak har förutsättningarna som krävs? Tveka inte att ta kontakt med oss för en kostnadsfri konsultation!

De allra flesta svenska tak är lämpade för solceller. Beroende på takets befattning används olika monteringsmetoder som är speciellt framtagna för varje enskild typ av tak. På Solaritet använder vi alltid monteringslösningar som är anpassade för att klara av vintrar med tjocka och tunga snötäcken.

En solcellsanläggning har få inga rörliga delar, vilket minskar risken för att något går sönder. Det svenska klimatet bjuder på gott om regn och snö, vilket innebär en naturlig rengöring av solcellerna och det krävs därför sällan manuell rengöring. Vid behov kan man tvätta av solcellerna med några års mellanrum, men det finns som sagt inte alltid ett behov för detta. Då solcellerna oftast installeras med en viss lutning glider eventuell snö relativt enkelt av.

Sälj ditt överskottsel

Som mikroproducent av solel slipper du ansöka om F-skatt och registrera dig för moms. Vidare har du rätt till en skattereduktion på 60 öre per såld kWh.

För att klassificeras som mikroproducent krävs att ditt elsystem har en huvudsäkring på högst 63 Ampere (teoretiskt 100A) och att solcellsanläggningen har en effekt på högst 43,5 kW. Vidare måste du på årsbasis köpa mer el än vad du producerar, dvs vara nettokonsument.

Fråga oss eller läs mer om vad som krävs för att bli mikroproducent här.

Den solel du inte använder själv kommer matas ut på elnätet, för vilket du får betalt. Priset består av en rad olika delar: spotpriset för el, elcertifikat, ursprungscertifikat och nätnytta. Dessutom får du skattereduktion på din inkomstdeklaration.

Övrigt

Utvecklingen av batterilagring går fort framåt och det blir allt vanligare att komplettera sin solcellsanläggning med ett batteri som går i parallelldrift med elnätet. Batteriet laddas under dagen med solel för att sedan användas under kvällen och natten. Detta gör att ni minskar ert beroende av elbolagen. När solcellerna inte producerar tillräckligt med el för att ladda batteriet kan el köpas in vid tidpunkter då elpriset är som lägst för att sedan användas när priset är högre.

Det går minst lika bra att ladda din elbil med solel som med köpt el. När solcellerna producerar solel laddas bilen med solel, och när bilen inte laddar matas solelen in i fastigheten eller ut på elnätet. Om du har en elbil eller går i tankarna att skaffa en i framtiden så berätta det för oss. Vi tar då hänsyn till den extra förbrukningen för din elbil när vi dimensionerar din solcellsanläggning.

Intresseanmälan

Fyll i en kort intresseanmälan så kommer vi kontakta dig inom kort för en kostnadsfri rådgivning. ​